Zakres pomiarowy

Odczyt

Odczyt

Wymiary szalki

Tryb pracy