Zakres pomiarowy

Odczyt

Odczyt

Czas stabilizacji

Kalibracja wewnętrzna

Wymiary szalki

Stopień szczelności

Tryb pracy