Zakres pomiarowy

Odczyt

Odczyt

Czas stabilizacji

Wymiary szalki

Tryb pracy